به نام خداوند جان آفرین

سال نو مبارک .

بگشای پنجره را بوی بهار می آید .

دوستان سال نو مبارک .

 

گل واژه زندگی

موفقیت یعنی سازگاری با حوادث روزگار . فلوتر

با عرض سلام خدمت دوستان عزیز

امیدوارم که سلامت وشاد باشید .

دوستان توی فصل بهار

از سر سبزی و خرّمی

از طراوت و شادابی

از نسیم بهاری و طبیعت زیبا و باصفای آن سعی کنیم

که کمال استفاده را برده و غافل نمانیم .

 

سالها پیش موقع رفتن از اینجا نوشتم:

اگه عمری بود ، یک روزخواهم آمد . دوستان  را پیا می  خواهم داد .

 فریاد خواهم زد ای دوستان ، من با خود نسیمی آورده ام و.......

 

....واکنون عمری بود برای دوباره آمدم من.

اکنون فریاد میزنم دوستان من آمدم و نسیم بهاری با خود آورده ام.