گل واژه های زندگی

  

خطا های دیگران را چون خطاهای خویش تحمل کن . فنلن

 

خوشبختی فقط یک تعریف دارد ، باور داشتن خوشبختی . راشیله

 

 

نه به سنگ

در جوی زمان ، در خواب تماشای تو می رویم.


سیمای روان ، با شبنم افشان تو می شویم.


پرهایم ؟ پرپر شده ام. چشم نویدم ، به نگاهی تر شده ام.این سو نه ، آن سویم.


و در آن سوی نگاه ، چیزی را می بینم، چیزی را می جویم.


سنگی میشکنم، رازی با نقش تو می گویم.


برگ افتاد ، نوشم باد: من زنده به اندوهم. ابری رفت، من کوهم: می پایم. من بادم: می پویم.


در دشت دگر ، گل افسوسی چو بروید، می آیم، می بویم.

ازسهراب سپهری 

 

 

 

 

همیشه درحال زندگی  کنید . گذشته آن چیزی است که

 

 دیگر نیست پس برایش غم نخورید و آینده هم همین امروز

 

است . بخاطر دیروزت امروزت را خراب نکن . از امروزت نهایت

 

 استفاده رو بکن  امروز را بساز و از امروزت استفاده مثبت

 

 کن وامروز را شاد باش ، آینده از آن تو خواهد بود وخودش به

 

  بهترین نحو ساخته خواهد شد . یارا

 

 

 آرزو دارم که سلامت وتندرست باشید وزندگی خوبی پیش

 

 رو داشته باشید .

 

خوش و خرم  باشید .