سخن بزرگان

1- هر که با نادان نشیند نیکی نبیند. سعدی

2- حاصل من از فضل فقط این شد که بر جهل خود دانا شوم . بقراط

3- در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور میدهد و آن معلم است. هوک

4- تاسف آنچه را از دست داده ای نخور و خود را ناراحت نساز . حضرت علی (ع)

-----------------------------------------

عصبانیت چیست؟

عصبانیت احساس قوی نارضایتی است. وقتی از چیزی خوشمان نمی آید عصبانی می شویم و بدین وسیله ناخوشنودی خود را ابراز می کنیم. احساس نارضایتی در ما تولید انرژی میکند که در نتیجه ما را وامی دارد تا عملی را انجام دهیم که آن عمل می تواند منفی یا مثبت باشد .

عصبانیت نتیجه کلافگی است

وقتی بر سر راه خود مانعی می بینیم دچار کلافگی میشویم. این کلافگی ما را عصبانی میکند و ما سعی میکنیم با انرژی حاصل از عصبانیت مانع را از سر راه خود برداریم. عصبانیت می تواند نتیجه خود محوری باشد. عصبانی میشویم چون می خواهیم حرف ما پذیرفته شود. موضوعی که عامل اکثر اختلافات میان زن و شوهرها می باشد بعبارت دیگر حرف من.

عصبانیت در بسیاری از موارد ریشه در سرخوردگیها، محرومیت ها، تنبیه و تهدیدهایی است که در دوران کودکی بر ما وارد آمده است کودک ادامه زندگی و امنیت خود را در والدین خود می بیند حتی اگر او را بیجا تنبیه و تهدید کنند او مجبور است برای جلب محبت و حمایت آنان سکوت کند و این موضوع می تواند در درون او تبدیل خشمی را ایجاد کند که که چاره ای جز سرکوب کردن آن ندارد. این چنین خشمی باعث بوجود آمدن انرژی می گردد که برای سالیان دراز در کودک ذخیره می گردد تا زمانیکه او بزرگ می گردد و می تواند سر پای خود بایستد و این حس خشم و عصبانیت را بر سر همسر، فرزندان و یا همکاران خالی کند بدون اینکه خود متوجه آن گردد.