آموخته ها

 آموخته ام

 

باسال جدید چطورید ؟.از خودتان راضی بودید ؟  بعضیها حتما موفق بودند و از موقعیت ها خوب استفاده کردندبه هدفشان هم رسیدند.ولی بعضی هم در گذر زمان مسیرشان را گم میکنندوبه هدف ومقصد نمی رسند و در زندگی همیشه نگران هستند . امیدوارم که دوستان من همیشه موفق وخوشبخت باشند.

بیایید مسیری را دنبال کنیم که خوشبختی در انتظارمان باشد ودرزندگی همیشه موفق باشیم . پس فرصت ها را نباید از دست داد . وبی مورد هم نگران آینده نباشیم .

(در گذر از دریای خروشان ،سکان کشتی زندگی را محکم در دست بگیرید و رو به مقصد با تمام نیرو پیشروی کنید و فریاد بر آرید  ای ساحل خوشبختی... ای پیروزی..ای آرامش... من می آیم منتظر باش که من به تو خواهم رسید. یارا )

 

 

آموخته ام

انسان بزرگ در اندوه آنچه ندارد فرو نمی رود بلکه ازآنچه دارد لذت می برد.

آموخته ام

که اگر نمی توانم ستاره باشم لزومی ندارد ابر باشم.

آموخته ام

ایمان یعنی خواستن بدون انصراف و توکل بدون انقطاع .

آموخته ام

وظیفه سبب می شود تا کارها را به خوبی انجام دهم اما عشق کمک میکند تا آنها را به زیبایی انجام دهم.

آموخته ام

آینده مکانی نیست که به آنجا می رویم بلکه جایی است که خود آنرا به وجود می آورم.

آموخته ام

همیشه آخرین کار من بهترین کار من باشد پس جا برای بهتر شد ن همیشه باز است.

آموخته ام

زندگی فعلی من حاصل تمام انتخابهایی است که داشته ام ولی این بدان معنی نیست که نمی توانم از خود تصویر جدیدی رسم کنم .

آموخته ام

هنگام مواجه با کاری سخت طوری عمل میکنم که انگار شکست غیر ممکن است.

آموخته ام

همیشه با باورهایم زندگی کنم وانگیزه هایم را زنده نگه دارم.

 

شاد باشید و سبز و بهاری    یارا

/ 1 نظر / 20 بازدید