پنج سخن از بزرگان و خصوصیات افراد موفق در برابر بحرانها و مشکلات

پنج سخن از بزرگان

1- هنر می تواند انسان را از آشفتگی برهاند. آرتور میلر

2-  استراحت خوب بهتر از غذای خوب است .ویکتر پوشه

3- جوانمرد کسی است که عطایش به در خواست پیشی گیرد . حضرت علی (ع)

4-  کسانی که دیر قول می دهند خوش قول ترین مردمانند .ژاک ژاک روسو

5-  زیاد زیستن تقریبا آرزوی همه است ، ولی خوب زیستن آرمان یک عده

معدود .هیوز

 

خصوصیات افراد موفقدر برابر بحرانها و مشکلات

1- هدفمندی

2- اهمیت به خود و دیگران

3- سازگاری در برابر مشکلات

4- رضایت از خود و اجتماعی بودن

5- تفکر،حل مساله و چاره اندیشی

6- خوش بینی به آینده ، افراد وجامعه

7- اعتماد به نفس و عزت نفس  و احترام به خود ودیگران

8- بیان کردن خواسته ها و انتظارات واقعی خود به دیگران

9- شناخت نکات مثبت و منفی خود دیگران و مسایل روزمره

10- داشتن توانایی  ومهارت مقابله با شکست،حوادث و بحرانها

 

/ 0 نظر / 66 بازدید