سخن بزرگان و مشکلات آینده ویا محنتهای گذشته

سخنان بزرگان

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. (اسکات پک)

به نتیجه رسیدن امور مهم،اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. (چاردینی)

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. (فرانکلین)

آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است. (مترلینگ)

اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت. (خلیل جبران)

اگر می‌بینی کسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. (دیل کارنگی)

 

مشکلات آینده ویا محنتهای گذشته

اغلب شاهد نگرانی ها یی در خود ویا دیگران هستیم  که این نگرانی ها ناشی ازمشکلات آینده ویا محنتهای گذشته میباشد. سوال این است:

آیا ما درزمان گذشته زندگی می کنیم ویا آینده ای که نیامده است ؟.حتما می گویید که هیچ کدام. پس نگرانی در این دو مورد  چرا باید اینقدر زندگی امروز ما را تلخ نموده ورنجورمان  نماید. حال میتوان گفت که  باید بروی  دیروزی  که دیگر نیست وفردایی که نیامده  درها را بست وامروز را با آرامش وخوشی گذراند . اگر برنامه ریزی های امروزمان درست باشد  فردای دیگر جائی برای نگرانی نخواهد بود .

/ 0 نظر / 71 بازدید