زمان حال و آینده مجهول

 گل واژه زندگی 

تصمیم شبیه به ماهی است، گرفتنش آسان ونگه داشتنش دشوار است . دوما

 زمان حال و آینده مجهول

  یکی از زیان آورترین تمایلاتی که در طبیعت بشردیده میشود نا راضی بودن از زمان حال وچشم داشت به آینده مجهول است بجای اینکه از گلهای زیبائی که در کنار پنجره اتاقمان روئیده است لذت ببریم در عالم رویا به گلستان سحر آمیزی که در کرانه افق است چشم دوخته ایم .چرا تا این اندازه بی خبریم.

 امرسن میگوید: زندگی آدمی یعنی افکار روزانه او. و اوریلوس فیلسوفی که بر امپراتوری روم حکومت میکرد . در جمله کوتاهی میگوید: زندگی زائیده افکارخودماست.

 اگر ما افکار خوشی را به مغز خود راه دهیم حتما خوشبخت خواهیم بود . وبر عکس اگر خود را تسلیم افکارپریشان  سازیم دچار پریشانی خواهیم شد.

/ 0 نظر / 33 بازدید